Actievoorwaarden

I. Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie 'raad het juiste gewicht aan knabbelspekjes in de ton' (verder te noemen: de “Actie") van Wilthagen B.V. (verder te noemen: "de Organisator" en/of Wilthagen). 
2. Deze Actie heeft als doel om klanten die deelnemen door hun antwoord in te sturen, kans te bieden een BBQ te winnen of een van de 49 Knabbel en Babbel dozen gevuld met producten van Wilthagen.
3. De winnaar van de BBQ is de deelnemer die het juiste gewicht raadt of er het dichtstbij zit. De volgende 49 inzendingen die er dan het dichtstbij zitten winnen een Knabbel en Babbel doos. Het gewicht is vastgesteld door een notaris voorafgaand aan de actie ‘Raad en win een BBQ’.
Wanneer meerdere deelnemers het juiste gewicht of het gewicht hebben geraden die het dichtst bij het juiste gewicht zit, zal de notaris door middel van verloting bepalen wie de Hoofdprijs in de vorm van een BBQ wint en wie een Knabbel en Babbel doos wint.
4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een (herziene) versie van de actievoorwaarden zal op de site samenwilthagen.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.
5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname
6. Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
7. Deelnemen aan deze Actie kan van 1 maart 2022 t/m 1 november 2022.
8. Op 2 november 2022 wordt het juiste gewicht bekend gemaakt op samenwilthagen.nl.
9. In week 45 worden de winnaars persoonlijk, per email op de hoogte gebracht.
10. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor eenieder. Medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie zijn uitgesloten van deelname.
11. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan 18 (achttien) jaar.
12. Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerkt Organisator de door deelnemer opgegeven contactgegevens om de deelname aan de Actie te registreren en/of bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen(“Gegevens”). De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. Organisator bewaart inschrijvingen en informatie over de deelname nog na afloop van de Actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. Indien de deelnemer aanvinkt de nieuwsbrief te willen ontvangen zal hij worden toegevoegd aan de mailinglijst.
13. Deelnemer aan de Actie is eenieder die online zijn/haar gegevens volledig invult via samenwilthagen.nl.
14. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
15. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd, per email.

III. Prijzen 
16. Er is 1 hoofdprijs te winnen in de vorm van een BBQ. De opvolgende 49 prijswinnaars ontvangen een Knabbel en Babbel doos. 
Hierbij gelden de volgende spelregels 17 t/m 21: 
17. In overleg met de winnaars wordt afgesproken waar en wanneer de prijs kan worden uitgereikt.
18. Wilthagen kan tijdens de prijsuitreiking foto's en filmpjes maken. De prijswinnaar heeft geen bezwaar tegen gebruik van naam en foto in communicatie rondom deze actie. 
19. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
20. Er geldt voor een door een winnaars geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijzen vervallen deze aan de Organisator. 
21. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

IV. Aansprakelijkheid 
22. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs 

V. Slotbepalingen 
23. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, layout, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. 
24. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25. Op deze actie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen van toepassing.